Mindfulness Meditatie

september 28, 2021 0 Door editor

Balans behandeling

Mindfulness meditatie is een opzettelijke praktijk ontworpen om de mentale toestand van mindfulness te ontwikkelen of te verbeteren. Mindfulness houdt in dat je tijd en ruimte neemt om opzettelijk en aandachtig na te denken, te onderzoeken en je diepere bewustzijn toe te passen op eender welk materiaal of eender welke taak. is het vermogen om je bewustzijn volledig te integreren in alles wat je doet, elke handeling, of zo vaak als je kunt, om deze denkbeeldige wereld, die zozeer een deel van ons is, te omzeilen en te waarderen. is de praktijk van het hechten van jezelf aan het object van je focus in het moment. Het object kan alles zijn wat je kiest. Een persoon kan zijn, of wat ze maar willen . is het vermogen om een constante verbinding te onderhouden met je diepste innerlijke geest, in plaats van gescheiden denken. is een manier om je aandacht op één ding te richten en tegelijkertijd aandacht te schenken aan het hele scala van ervaringen dat in het heden aanwezig is. is de praktijk van het niet-oordelen, vriendelijkheid, of gelijkmoedigheid.

Toen ik eenmaal vertrouwd was geraakt met deze elementen van mindfulness meditatie, begon ik in te zien wat het gebruik van deze beoefening in de balans behandeling opleverde. Ik vond het een waardevol hulpmiddel om de patiënt te helpen innerlijke conflicten te begrijpen en op te lossen. Ik merkte ook dat het me hielp om mijn beperkingen te identificeren, en in de mate van het mogelijke mezelf te feliciteren voor het consequent zijn, dag na dag, in mijn beoefening.

Ik kan veel beter omgaan met uitdagingen en obstakels en kan op andere manieren veel effectiever handelen. Net als andere elementen van welzijn, richt Mindfulness-Based Stress Reduction (MBBS”… ga er maar aan staan…) zich specifiek op de specifieke kwesties, omstandigheden en voorwaarden die de meeste onrust en/of ontevredenheid veroorzaken. Van mindfulness meditatie wordt gezegd dat het de voordelen biedt van: Betere copingvaardigheden, toegenomen gevoel van controle en zelfcompassie, toegenomen gevoel van welzijn, verminderde angst en depressie, en toegenomen algeheel geluk.

Mindfulness Meditatie kan worden ontwikkeld om iemand te helpen zijn aandacht gedurende een bepaalde tijd op een bepaald ding te richten. Om de voordelen te ervaren, moet men voldoende tijd doorbrengen met het object, om voorbij de gewone gemoedstoestand te komen. Om dit proces te maximaliseren, kan men beginnen met twintig minuten per keer, en geleidelijk de duur verlengen door op regelmatige basis te oefenen. Meditatie kan beoefend worden op elk moment, op elke plaats en met iedereen. De vreemde dingen waar je op let is soms gebaseerd op rare psychologische dingen waar je op let. In feite zijn er miljarden vreemde gebeurtenissen, genaamd “Waarneming gerelateerde fenomenen”. (Dat is wetenschap voor jou) Deze “waarnemingsverschijnselen” kunnen zich willekeurig voordoen, op natuurlijke wijze, of vanuit een soort kosmische orde wanneer je hersenen zich lijken aan te passen aan alles wat zich aandient, behulpzaam of niet. U kunt zich geen ervaringen herinneren die gebeurd zijn toen u ouder dan vijfentwintig jaar was. Oude gebeurtenissen die u als vreemd beschouwt, ook al kunnen anderen zeggen dat de ervaring overeenkomt met wat u zich herinnert. Die vreemde voorvallen onderscheiden jeugd van volwassenheid.

Sommige onderzoeken suggereren dat het waarnemen van ondersteunende of waarderende gebeurtenissen en instructies een sleutelrol spelen in het vermogen om negatieve gevoelens door u te laten verwerken. Wat betekent dit voor het omgaan met negatieve gevoelens? Een aantal studies hebben gewezen op het toeval dat mensen die veel aandacht besteden aan “persoon-gerelateerde” in een werk en emotionele omgeving, de neiging hebben om grotere algemene subjectieve niveaus van geluk te hebben. Daarentegen zijn mensen die weinig of geen aandacht besteden aan “persoonsgebonden” hulp gerelateerd aan zichzelf (en anderen) gelukkiger. Het onderzoek over dit onderwerp is gebaseerd op studies die de aanwezigheid op waas verband houden met de glijdende stemmingen van mensen.mo

Een laatste stukje onderzoek geeft nog meer krachtige implicaties. Dr. Rosita Ar CEZette van de Harvard Medical School zegt dat… persoonlijke aandacht voor emotionele ervaring vooral belangrijk is voor het bereiken van optimaal emotioneel welzijn… bij anderen werkt een gevoel van warmte en zorgzaamheid minder tegen negatieve gevoelens dan eerder onderzoek had gesuggereerd… ze zegt: “De kans is groot dat het ons echt gaat helpen om met veel dingen om te gaan, en om uit het lijden en de stress te komen die ons overkomen”.

Lees meer

Bewustwording 
Revalidatie Zeeland